<aside> 📸

ELKE DAG

21 IDEEËN BEDENKEN

https://images.unsplash.com/photo-1484480974693-6ca0a78fb36b?ixlib=rb-4.0.3&q=85&fm=jpg&crop=entropy&cs=srgb

💡 Als training. 💡 Voor oplossingen. 💡 Voor je plezier.

</aside>

<aside> 📸

Intro


🚴 Wielrenners trainen... ⚽️ Voetballers trainen... 🥊 Boksers trainen... 🎹 Pianisten trainen... 🏌️‍♂️ Golfers trainen... 🎻 Violisten trainen... ♟ Schakers trainen... 🤸 Turners trainen... 🏊🏻‍♂️ Zwemmers Trainen... 🏑 Hockeyers trainen 🏓 Tafeltennissers trainen…

Want alleen als ze trainen kunnen ze presteren.

Hoogspringers trainen ook...

Hoogspringers trainen ook...

Maar bij creativiteit verwachten we dat de ideeën ongetraind komen. We gaan er van uit dat mensen die 99,9% van het jaar niets creatiefs doen, plotseling briljante ideeën zullen verzinnen in de bedrijfs-brainstorm in een duf vergaderzaaltje op woensdagmiddag van 15.30-16.30.

Alsof je een ongetrainde fietser in de Tour de France laat starten en nog verwacht dat hij wint ook.

OK jongens, bedenk iets briljants…

OK jongens, bedenk iets briljants…

Onze stelling is dat je ook je creativiteit moet trainen. Daarom zijn we ideeënsport gestart: elke dag 21 ideeën verzinnen. Als training. Voor oplossingen. En vooral ook omdat het heel erg leuk is.

Doe je mee?

Ook creativiteit moet je trainen…

Ook creativiteit moet je trainen…

</aside>

<aside> 📸

Train Solve Play


Ideeënsport staat voor drie dingen:

1. TRAIN

2. SOLVE

3. PLAY

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/0961a77d-5340-4033-a9d9-d1f5e7dc70ea/gym.jpg

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/430701e5-7a76-4d09-98be-495b6e9482d3/business-man-writing-message-post-it-note_1286-941.jpg

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/70f56003-e9b3-421c-98bd-4cecbea9fe2d/speelveldje.png

Een sportschool waarin we onze creatieve spier dagelijks sterker maken.

Een manier om spelenderwijs oplossingen vinden voor onze problemen.

Een plek waar we creatief spelen en ideeën verzinnen voor ons plezier.

</aside>

<aside> 📸

1. Train


Ideeënsporters beseffen dat creativiteit vergelijkbaar is met een spier: hoe vaker je traint, hoe sterker je wordt, oftewel hoe makkelijker je briljante ideeën bedenkt.

Het omgekeerde is net zo waar: als je je creativiteit niet gebruikt, neemt zij af. En voor je het weet heb je de grootste moeite om nog ideeën te bedenken.

Ideeënsport helpt. Het biedt je tal van oefeningen om in shape te blijven en elke dag weer iets creatiever te worden.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/0961a77d-5340-4033-a9d9-d1f5e7dc70ea/gym.jpg

</aside>

<aside> 📸

2. Solve


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/047c5a8c-bd94-4c11-9f45-b28673eefbec/business-man-writing-message-post-it-note_1286-941.jpg

In het denkatelier verzin je elke dag oplossingen voor de uitdagingen in je leven of in je werk. Dat doe je door elke dag een reëel probleem of uitdaging centraal te stellen in je training.

En als het een ingewikkeld probleem is waar meer dan 20 minuten voor nodig hebt, dan hebben we een speciale 7 dagen aanpak.

</aside>

<aside> 📸

3. Play


Maar ideeënsport is ook heel leuk om te doen. Het enthousiaste, gelukkige gevoel dat je krijgt als je een goed idee hebt verzonnen is met weinig te vergelijken.

Creativiteit een aangeboren vaardigheid. Als kind zijn we volop creatief, als volwassene hebben we aangeleerd om het te onderdrukken. Als je je creativiteit niet kwijt kunt in je werk is ideeënsport een geweldig alternatief.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/70f56003-e9b3-421c-98bd-4cecbea9fe2d/speelveldje.png

</aside>

Powered by Fruition