Inleiding

Alle sporters trainen.

Maar bij creativiteit verwachten we dat de ideeën ongetraind komen. We gaan er van uit dat mensen die 99,9 % van het jaar helemaal niets creatiefs doen, plotseling briljante ideeën zullen verzinnen in de bedrijfs-brainstorm in een duf vergaderzaaltje op woensdagmiddag van 15.30-16.30.

Ook creativiteit moet je trainen en onderhouden. Daar zijn we Ideeënsport voor gestart: Elke dag 20 ideeën verzinnen als training. En omdat het leuk is.

Deel 1: Theorie

Waarom

Alles begint met een idee. Ideeën zijn de belangrijkste grondstof van ons bestaan. Als mensen geen ideeën zouden krijgen zou je nu bibberend van de kou in een tochtige grot zitten.

En ideeën zijn nu misschien nog wel belangrijker dan ooit. Nu steeds meer werk wordt overgenomen door robots is je ideeënkracht datgene dat je nog aan het werk houdt. En als je toch je baan verliest heb je ideeën nodig om op een zinvolle manier je leven voort te zetten.

ideeën zijn ook nodig voor de wereld straks. We staan nu voor de grootste uitdagingen waar we ons als mensheid voor gesteld zien: klimaatverandering, zeespiegelstijging, pandemieën, en ga zo maar door.

Wie

De Nasa heeft in 1968 getest hoe creativeit is verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen. De resultaten schokten de wereld: van alle 5 jarigen was 98% creatief. Van de volwassenen nog maar 2%

Oftewel: iedereen wordt creatief geboren. Het is de superpower van de mens. Maar de meeste van ons hebben afgeleerd om het te gebruiken. Ideeënsport wil die superpower weer wakker schudden.

Mindset

Creativiteit begint met het veranderen van je mindset. 6 Eigenschappen van een vijfjarige helpen je om weer creatiever te worden:

Nieuwsgierigheid, Ongehoorzaamheid, Experimenteerdrift, Naiviteit, Growth Mindset, Lak aan anderen: 6 eigenschappen die maken dat een vijfjarige veel creatiever is dan een volwassene. Het goede nieuws is dat je die eigenschappen allemaal hebt bezeten en dat je er opnieuw contact mee kunt maken. In hoofdstuk 4 worden ze uitgebreid beschreven. In hoofdstuk 12 staan oefeningen om ze te trainen.

Incubatie

Ons denken kent twee vormen: het bewuste denken en het onbewuste denken. Van die 2 is het onbewuste denken superieur. Het bewuste denken neemt 0,00000001 % voor zijn rekening. Het onbewuste denken 99,9999999%.

Het onbewuste denken gaat ook sneller. Veel sneller. Ons bewustzijn denkt met 60 bits per seconde. Ons onbewuste denkt met 11,2 miljoen bits per seconde.

Vrijwel alle grote uitvindingen die ooit zijn gedaan, vrijwel alle wetenschappelijke doorbraken die de wereld heeft gekend, zijn afkomstig van ons onderbewustzijn. Ze waren het resultaat van een proces dat vaak bewust begon, maar verder ondergronds zijn werk deed.

De kunst is dus om je onderbewuste aan het werk te zetten. Daarvoor hebben we de 7 dagen-techniek (zie verderop)

Powered by Fruition